Sunday, 3 July, 2022

Barn och ungdom » Små och stora

Små och stora

Tisdagar kl 9–11.30

Småochstora

Terminsstart: 14 september.

Små och stora vänder sig till barn 0–6 år tillsammans med vuxen.

Drop-in från kl 9.00, sångstund kl 9.30, gemenskap, skapande, fika och andakt.

Välkommen att vara med!

Bibel/bönbok-utdelning 

sker någon gång per termin. Då är de som är 1 och 4 år välkomna att ta emot en Bibel alternativt en bönbok.

Ledare

Rebecka Svensäter, kantor
072–574 35 66
rebecka.svensater@svenskakyrkan.se

Mer information

Vi finns på facebooksidan Små och stora i Västrabokyrkan.