Salt

Vad är Salt?

Salt är en självständig barn- och ungdomsorganisation inom Svenska kyrkan. Vi har en särskild relation till vår moderrörelse EFS, men vi är öppna för alla som vill vara med i vår gemenskap.

Här kan du läsa om vårt distrikt!

Salt vill att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus. Vi ser Bibeln som Guds ord och som grunden för lära och liv. Vi vill ge utrustning för kristen växt samt för mission i Sverige och utomlands.

Vilka är Salt?

Alla barn och ungdomar i Västrabokyrkan kan vara med i Salt. Många av er är redan med om ni är med i någon av de grupper som vi har i Västrabo: Söndagsskolan, Kyrkråttorna, TG osv. Vill du bli medlem, eller funderar du på om du är medlem, kan du höra av dig till Henrik Polback. Det är som nåden – gratis.

Kontakt

Henrik Polback, präst/ungdomsledare
072–574 35 65
henrik.polback@efs.nu