Friday, 1 July, 2022

Västrabokyrkans dag, Västrabogudstjänst

Västrabokyrkans dag, Västrabogudstjänst

mars 31, 2019 Publicerad av Kommentera

Bönsöndagen • Bönen • Västrabokyrkans dag
Henrik Polback, Rebecka Svensäter
Västrabokören
Kyrkkaffe (grupp 1+2)
Terminsavslutning för alla våra grupper med roliga aktiviteter