Thursday, 18 August, 2022

Västrabogudstjänst med söndagsskola

Västrabogudstjänst med söndagsskola

juni 21, 2021 Publicerad av Kommentera

4 söndagen efter Trettondagen • Jesus är vårt hopp
Christer Borg, Rebecka Svensäter

Servering, kommitté 3

På grund av coronarestriktioner är antalet besökare maximerat till 50 personer.