Saturday, 25 September, 2021

Västrabogudstjänst

Västrabogudstjänst

januari 23, 2015 Publicerad av Kommentera

Jungfru Marie bebådelsedag • Guds mäktiga verk •
Dag Bjärnhall, Rebecka Svensäter •
Söndagsskola med Martina Viker •
Kyrkkaffe (grupp 1)