Monday, 27 September, 2021

Västrabogudstjänst

Västrabogudstjänst

januari 23, 2015 Publicerad av Kommentera

Jungfru Marie bebådelsedag • Guds mäktiga verk •
Dag Bjärnhall, Rebecka Svensäter, Birgitta Quittenbaum och Mats Andén •

Kyrkkaffe (grupp 2)