Stillhetens måltid inför påsken

Stillhetens måltid inför påsken • Enkel måltid – bibelord – meditation – sång
Carl Wibert Holmén

Begränsat antal, frivillig gåva. Anmälan senast 14 april på lista i kyrkan eller via mejl till henrik.henriksson@efs.nu. Meddela eventuell specialkost.