Monday, 27 September, 2021

Missionsgudstjänst

Missionsgudstjänst

maj 8, 2018 Publicerad av Kommentera

Trettondedag jul • Guds härlighet i Kristus
Henrik Polback, Rebecka Svensäter
Miriam Aubert predikar och talar vid kyrkkaffet. Miriam har varit missionär i Turkiet på gränsen till Syrien 2013-2017. Vid föredraget efter fikat kommer hon att tala under rubriken ”Miriam, den motvilliga missionären”.
Västrabokören
Kyrkkaffe (grupp 6)