Thursday, 18 August, 2022

Adventsbasar & sjung in advent

Adventsbasar & sjung in advent

november 11, 2014 Publicerad av Kommentera

Kl 14 Adventsbasaren öppnar med mingel och glögg, lotterier, försäljning
Kl 15 Sjung in advent, musikgudstjänst

Carl Wibert Holmén, Rebecka Svensäter, Adventskören
Därefter fortsatt samvaro med servering (grupp 2 & 4) med mera
Ca kl 16.45-19.00 auktion till förmån för EFS missionsarbete med kort avslutande andakt.
Om saker blir kvar som vi kan omvandla till pengar sker detta vid söndagens 1:a adventsmässa!

Gåvor till försäljning och auktion kan lämnas torsdag 28/11 kl.10-15 eller från kl.13 på lördagen.

Hälsningar från kommittén!
Gerd Nilsson, Eva Andersson, Martha Olsson, Birgitta Quittenbaum