Välkommen på Gudstjänstträff, en öppen planeringsträff inför kommande söndagsgudstjänst.

När? Tisdagar kl 19-ca 20, den 7 oktober, 28 oktober, 2 december
Var? Västrabokyrkans församlingshem
Vad gör vi?
• Läser söndagens evangelietext
• Samtalar om söndagens tema och vad som kan lyftas fram i predikan
• Ber för gudstjänsten och funderar på böneämnen
• Föreslår psalmer och sånger
• Kan föreslå andra inslag i gudstjänsten
• Fördelar eventuella uppgifter, utöver kyrkvärdarnas, till den som vill
Vem får vara med? Alla som vill!

Tjänstgörande präst är med och ansvarar för träffen, där du kan vara med vid valfritt antal tisdagar. Välkommen!